DU THUYỀN LAN HẠ ĐANG ĐƯỢC ƯA THÍCH NHẤT

Du Thuyền Vịnh Lan Hạ Cát Bà, Đặt tour du thuyền ngủ đêm trên Vịnh Lan Hạ giá tốt nhất. Bảng giá mới nhất các tàu Vịnh Lan Hạ Khuyến Mãi

Được xếp hạng 0 5 sao
4,250,000
Đảo Tuần Châu → Bãi tắm Ba Trái Đào → Làng chài Việt Hải → Hồ Ba Hầm → Hang Sáng Tối
Ra Mắt : 2018 - Phòng : 22
-23%

DU THUYỀN 5 SAO

Du thuyền Aspira Lan Hạ

Được xếp hạng 0 5 sao
3,750,000 2,900,000
Đảo Tuần Châu → Hang Sáng Tối → Đảo Cát Bà
Ra Mắt : 2019 - Phòng : 22 phòng
Được xếp hạng 0 5 sao
4,000,000
Vịnh Lan Hạ → Bãi tắm Ba Trái Đào → Hang Sáng Tối
Ra Mắt : 2019 - Phòng : 20
Được xếp hạng 0 5 sao
3,500,000
Cảng Đình Vũ → Vịnh Lan Hạ → Bãi tắm Ba Trái Đào → Hang Sáng Tối
Ra Mắt : 2018 - Phòng : 16
-24%
Được xếp hạng 0 5 sao
3,800,000 2,900,000
Vịnh Lan Hạ → Hang Sáng Tối → Làng chài Việt Hải → Đảo Cát Bà
Ra Mắt : 2018 - Phòng : 27
Được xếp hạng 0 5 sao
3,850,000
Đảo Tuần Châu → Vịnh Lan Hạ → Làng chài Việt Hải → Đảo Cát Bà → Hang Sáng Tối
Ra Mắt : 2020 - Phòng : 39
Được xếp hạng 0 5 sao
2,750,000
Đảo Tuần Châu → Cảng Đình Vũ → Bãi tắm Ba Trái Đào → Làng chài Việt Hải → Hang Sáng Tối
Ra Mắt : 2018 - Phòng : 21
-35%
Được xếp hạng 0 5 sao
4,050,000 2,650,000
Vịnh Lan Hạ → Bãi tắm Ba Trái Đào → Làng chài Việt Hải → Hồ Ba Hầm → Hang Sáng Tối
Ra Mắt : 2017 - Phòng : 18

DU THUYỀN 5 SAO

Du thuyền Indochine Cruise

Được xếp hạng 0 5 sao
3,550,000
Đảo Tuần Châu → Vịnh Lan Hạ → Làng chài Việt Hải → Hang Sáng Tối
Ra Mắt : 2019 - Phòng : 43
Được xếp hạng 0 5 sao
3,250,000
Đảo Tuần Châu → Cảng Đình Vũ → Bãi tắm Ba Trái Đào → Làng chài Việt Hải → Hang Sáng Tối
Ra Mắt : 2018 - Phòng : 20

DU THUYỀN 5 SAO

Du thuyền Orchid Hạ Long

Được xếp hạng 0 5 sao
4,750,000
Vịnh Lan Hạ → Bãi tắm Ba Trái Đào → Hang Sáng Tối
Ra Mắt : 2016 - Phòng : 20