Du thuyền mới

-13%
Được xếp hạng 0 5 sao
3,850,000 3,350,000
Đảo Tuần Châu → Vịnh Lan Hạ → Làng chài Việt Hải → Hang Sáng Tối
Ra Mắt : 2019 - Phòng : 23
-15%
Được xếp hạng 0 5 sao
3,100,000 2,650,000
Đảo Tuần Châu → Đảo Titop → Làng chài ngọc trai Tùng Sâu → Động Mê Cung → Hang Sửng Sốt
Ra Mắt : 2018 - Phòng : 25
-23%

DU THUYỀN 5 SAO

Du thuyền Aspira Lan Hạ

Được xếp hạng 0 5 sao
3,750,000 2,900,000
Đảo Tuần Châu → Hang Sáng Tối → Đảo Cát Bà
Ra Mắt : 2019 - Phòng : 22 phòng
-24%
Được xếp hạng 0 5 sao
3,800,000 2,900,000
Vịnh Lan Hạ → Hang Sáng Tối → Làng chài Việt Hải → Đảo Cát Bà
Ra Mắt : 2018 - Phòng : 27
-12%
Được xếp hạng 0 5 sao
2,950,000 2,600,000
Đảo Tuần Châu → Hang Sửng Sốt → Đảo Titop → Hang Luồng
Ra Mắt : 2019 - Phòng : 26
Được xếp hạng 0 5 sao
4,100,000
Đảo Tuần Châu → Hang Sửng Sốt → Đảo Titop → Hang Luồng
Ra Mắt : 2018 - Phòng : 46
-2%
Được xếp hạng 0 5 sao
2,800,000 2,750,000
Đảo Tuần Châu → Đảo Titop → Hang Sửng Sốt
Ra Mắt : 2016 - Phòng : 18
-5%
Được xếp hạng 0 5 sao
2,800,000 2,650,000
Đảo Tuần Châu → Đảo Titop → Làng chài ngọc trai Tùng Sâu → Động Mê Cung → Hang Sửng Sốt
Ra Mắt : 2015 - Phòng : 22
-12%

DU THUYỀN 5 SAO

Du thuyền Alisa Hạ Long

Được xếp hạng 0 5 sao
3,250,000 2,850,000
Đảo Tuần Châu → Hang Sửng Sốt → Hang Luồn → Đảo Titop
Ra Mắt : 2017 - Phòng : 21
Được xếp hạng 0 5 sao
2,250,000
Đảo Tuần Châu → Hang Sửng Sốt → Đảo Titop
Ra Mắt : 2018 - Phòng : 9