Du thuyền 5 sao Vịnh Hạ Long – Khuyến mại mới nhất

Đặt du thuyền 5 sao Vịnh Hạ Long – Cập nhật khuyến mại mới nhất 2019 & 2020 – Giảm đến 30% so với giá gốc

-23%

DU THUYỀN 5 SAO

Du thuyền Aspira Lan Hạ

Được xếp hạng 0 5 sao
3,750,000 2,900,000
Đảo Tuần Châu → Hang Sáng Tối → Đảo Cát Bà
Ra Mắt : 2019 - Phòng : 22 phòng
-24%
Được xếp hạng 0 5 sao
3,800,000 2,900,000
Vịnh Lan Hạ → Hang Sáng Tối → Làng chài Việt Hải → Đảo Cát Bà
Ra Mắt : 2018 - Phòng : 27
-13%
Được xếp hạng 0 5 sao
3,850,000 3,350,000
Đảo Tuần Châu → Vịnh Lan Hạ → Làng chài Việt Hải → Hang Sáng Tối
Ra Mắt : 2019 - Phòng : 23
-15%
Được xếp hạng 0 5 sao
3,100,000 2,650,000
Đảo Tuần Châu → Đảo Titop → Làng chài ngọc trai Tùng Sâu → Động Mê Cung → Hang Sửng Sốt
Ra Mắt : 2018 - Phòng : 25
Được xếp hạng 0 5 sao
4,000,000
Vịnh Lan Hạ → Bãi tắm Ba Trái Đào → Hang Sáng Tối
Ra Mắt : 2019 - Phòng : 20
Được xếp hạng 0 5 sao
3,500,000
Cảng Đình Vũ → Vịnh Lan Hạ → Bãi tắm Ba Trái Đào → Hang Sáng Tối
Ra Mắt : 2018 - Phòng : 16
Được xếp hạng 0 5 sao
3,850,000
Đảo Tuần Châu → Vịnh Lan Hạ → Làng chài Việt Hải → Đảo Cát Bà → Hang Sáng Tối
Ra Mắt : 2020 - Phòng : 39
Được xếp hạng 0 5 sao
4,250,000
Đảo Tuần Châu → Bãi tắm Ba Trái Đào → Làng chài Việt Hải → Hồ Ba Hầm → Hang Sáng Tối
Ra Mắt : 2018 - Phòng : 22
Được xếp hạng 0 5 sao
3,100,000
Vịnh Bái Tử Long → Hang Thiên Cảnh Sơn → Làng chài Vung Viêng
Ra Mắt : 2013 - Phòng : 26
-35%
Được xếp hạng 0 5 sao
4,050,000 2,650,000
Vịnh Lan Hạ → Bãi tắm Ba Trái Đào → Làng chài Việt Hải → Hồ Ba Hầm → Hang Sáng Tối
Ra Mắt : 2017 - Phòng : 18

DU THUYỀN 5 SAO

Du thuyền Indochine Cruise

Được xếp hạng 0 5 sao
3,550,000
Đảo Tuần Châu → Vịnh Lan Hạ → Làng chài Việt Hải → Hang Sáng Tối
Ra Mắt : 2019 - Phòng : 43
Được xếp hạng 0 5 sao
3,250,000
Đảo Tuần Châu → Làng chài ngọc trai Tùng Sâu → Đảo Titop → Làng chài Cửa Vạn → Động Mê Cung → Hang Sửng Sốt
Ra Mắt : 2013 - Phòng : 22
-16%
Được xếp hạng 0 5 sao
2,900,000 2,450,000
Đảo Tuần Châu → Hang Sửng Sốt → Hang Luồn → Đảo Titop
Ra Mắt : 2014 - Phòng : 14

DU THUYỀN 5 SAO

Du thuyền Orchid Hạ Long

Được xếp hạng 0 5 sao
4,750,000
Vịnh Lan Hạ → Bãi tắm Ba Trái Đào → Hang Sáng Tối
Ra Mắt : 2016 - Phòng : 20
Được xếp hạng 0 5 sao
3,050,000
Đảo Tuần Châu → Hang Sửng Sốt → Đảo Titop
Ra Mắt : 2010 - Phòng : 22