Du thuyền 4 sao – Khuyến mại giá tốt Nhất

Du thuyền 4 sao – Khuyến mại mới nhất – Giảm đến 30% so với giá gốc

Được xếp hạng 0 5 sao
2,750,000
Đảo Tuần Châu → Cảng Đình Vũ → Bãi tắm Ba Trái Đào → Làng chài Việt Hải → Hang Sáng Tối
Ra Mắt : 2018 - Phòng : 21

DU THUYỀN 4 SAO

Du thuyền Paloma Hạ Long

Được xếp hạng 0 5 sao
2,950,000
Vịnh Bái Tử Long → Hang Thiên Cảnh Sơn → Làng chài Vung Viêng
Ra Mắt : 2012 - Phòng : 20
Được xếp hạng 0 5 sao
2,700,000
Hà Nội → Vịnh Bái Tử Long → Hang Thiên Cảnh Sơn
Ra Mắt : 2018 - Phòng : 16
-5%
Được xếp hạng 0 5 sao
2,800,000 2,650,000
Đảo Tuần Châu → Đảo Titop → Làng chài ngọc trai Tùng Sâu → Động Mê Cung → Hang Sửng Sốt
Ra Mắt : 2015 - Phòng : 22
-2%
Được xếp hạng 0 5 sao
2,800,000 2,750,000
Đảo Tuần Châu → Đảo Titop → Hang Sửng Sốt
Ra Mắt : 2016 - Phòng : 18
Được xếp hạng 0 5 sao
3,250,000
Đảo Tuần Châu → Cảng Đình Vũ → Bãi tắm Ba Trái Đào → Làng chài Việt Hải → Hang Sáng Tối
Ra Mắt : 2018 - Phòng : 20